door beweging vanuit de kern, tot vitaliteit in het wezenlijke